BOTANY – FACULTY

1
DR. RENU KATHPALIA
Sunil Botany
DR. SUNIL KR. DHIMAN
1
PROF. RAJNI GUPTA
Ram Babu Botany
DR. RAM BABU
1
DR. VIBHA G. CHECKER
1
DR. ARCHANA SINGH
1
DR. MAYA VERMA
1
DR. LEENA SHAKYA
Bhavana Sharma Botany
DR. BHAVANA SHARMA
1
DR. YAMAL GUPTA
X