COMMERCE – FACULTY

1 (2)
DR. UMA SHARMA
PROF SEEMA JOSHI
PROF. SEEMA JOSHI
Pushpender Kumar
PROF. PUSHPENDER KUMAR
1
MS. BALBIR KAUR
DR SAMEER LAMA
DR. SAMEER LAMA
1
DR. LEENA DEVI
1
DR. NIDHI SHARMA
1
MR. VIPIN KUMAR
MR PANKAJ KUMAR
MR. PANKAJ KUMAR
1
MS. MANISHA
MR AAKASH PUNIT
MR. AKASH PUNIT
MS SANDHYA RAGAUR
MS. SANDHYA RAGAUR
1
MR. AMAN VERMA
aishwarya
MS. AISHWARYA NAGPAL