MATHEMATICS – FACULTY

DR PRATIBHA KUMAR
PROF. PRATIBHA KUMAR
DINESH KHATTAR
PROF. DINESH KHATTAR
1
PROF. SHIV K. KAUSHIK
PREETI GARG
DR. PREETI GARG
DR S P TRIPATHI
DR. S P TRIPATHI
1
PROF. RAJ KUMAR
1
MR. B. SEMTHANGA
Sumit
DR. SUMIT KUMAR SHARMA
Neha Agrawal Mahe
DR. NEHA AGRAWAL
1
MR. VISHAL DHAWAN
1
Dr. KAVITA GUPTA
1
MS. BHARTI YADAV
DR MEENU DEVI
MS. MEENU DEVI
MR STANZIN DORJAI
MR. STANZIN DORJAI
1
DR. ABDUL GAFFAR KHAN
1
MR. AVINASH DIXIT
Photo
DR. PREMPAL SINGH
Vijay Singh PP Pic
DR. VIJAY SINGH